کالای فیزیکی

کارگاه پلاستیکی گلدوزی

کارگاه پلاستیکی گلدوزی، کارگاه پلاستیکی آبی
کارگاه پلاستیکی گلدوزی، کارگاه پلاستیکی آبی
کارگاه پلاستیکی شماره دوزی و گلدوزی
کارگاه پلاستیکی
کارگاه پلاستیکی گلدوزی

کارگاه پلاستیکی گلدوزی

۲۰٫۰۰۰تومان
7 سانتی متر
اضافه به سبد خرید

کارگاه گلدوزی پلاستیکی

شیار داخلی کارگاه باعث محکم نگهداشتن هرچه بیشتر پارچه می شود. با توجه به داشتن پیچ و مهره در این کارگاه پلاستیکی، به آسانی می توانید پارچه را بر روی کارگاه محکم کرده و روی پارچه گلدوزی یا شماره دوزی کنید.

کارگاه های پلاستیکی در ۸ سایز مختلف موجود می باشند که می توانید سایز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

  • دارای پیچ و مهره محکم
  • در 8 سایز

اندازه کارگاه ها به ترتیب:

  • قطر داخلی 7 سانتی متر
  • قطر داخلی 9.5 سانتی متر
  • قطر داخلی 12 سانتی متر
  • قطر داخلی 14.5 سانتی متر
  • قطر داخلی 17 سانتی متر
  • قطر داخلی 19.5 سانتی متر
  • قطر داخلی 22.5 سانتی متر
  • قطر داخلی 24 سانتی متر