ارسال پستی یکشنبه و چهارشنبه ( برای خریدهایی که تا ساعت 19، در روز قبل از ارسال ثبت شده باشند) ارسال با الوپیک در تهران شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 15 الی 18

انواع وسایل و لوزام انتقال طرح روی پارچه در گلدوزی

صائب تبریزی یک شعر دارد که می‌گوید خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج، انتقال طرح در گلدوزی درست مانند خشت اول می‌باشد و اگر انتقال با ابزاری درستی صورت نگیرد می‌تواند سبب هدر رفت زمان شما شود، انتقال طرح معمولا بر روی پارچه به وسیله خودکارهای حرارتی که اثر آن‌ها با حرارت محو می‌شود، ماژیک‌های محو شونده و خودکار‌های ویژه گلدوزی از ابزاری هستند که می‌توانند شما را در پیاده سازی طرح بر روی پارچه کمک کنند، البته نباید از نقش کاربن‌ها در پیاده سازی طرح غافل شد.